Kategoria Nowość
„Ogólnopolska konferencja popularno-naukowa organizowana przy okazji Międzynarodowych Targów Rehabilitacji i Sprzętu Rehabilitacyjnego REHexpo, integrująca fizjoterapeutów, lekarzy i inżynierów, jest drugim spotkaniem przedstawicieli zawodów medycznych, na której podjęta zostanie dyskusja na temat potrzeb diagnostyczno-terapeutycznych i możliwości zastosowania rozwiązań technicznych proponowanych przez specjalistów w zakresie inżynierii biomedycznej.

Optymalizacja diagnostyki i poprawa skuteczności leczenia stanowią obecnie duże wyzwanie  stojące przed przedstawicielami – już uregulowanego – zawodu fizjoterapeuty. Pojawiają się liczne pytania dotyczące możliwości oceny oraz monitorowania jakości życia i zdrowia człowieka, nie tylko w warunkach gabinetu czy pracowni, ale również w życiu codziennym. Fizjoterapeuci i lekarze  wyrażają swoje oczekiwania i potrzeby, zaś zespoły inżynierów biomedycznych, próbują ukierunkować, opracować i wdrożyć takie rozwiązania, które stanowią istotny wkład wspomagający nowoczesne leczenie.

Podejmując takie wyzwanie, zapraszam wszystkich Państwa w imieniu Komitetów Naukowego i Organizacyjnego na Konferencję, licząc, że Państwa obecność i udział w dyskusji pozwoli na kreowanie i udoskonalanie nowoczesnych rozwiązań.”