ZMIANA FORMUŁY WYDARZENIA. KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W TRYBIE ON-LINE

 

Szanowni Państwo,

W ciągu ostatniego tygodnia doszło do znaczącego wzrostu zakażeń związanych z epidemią COVID-19 i pogorszenia ogólnej sytuacji epidemicznej w Polsce. Cały kraj znalazł się w tzw. „strefie żółtej”. W trosce o Państwa bezpieczeństwo zdecydowaliśmy się o przeniesieniu II Ogólnopolskiej Konferencji Popularno-Naukowej pt.: „Symbioza fizjoterapeuty, lekarza i inżyniera szansą na rozwój naukowy – Fizjoterapia i aktywność zdrowotna” do Internetu.

 

Konferencja odbywać się będzie w trybie online 23.10.2020 r. w godzinach od 10:00- 16:00. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z Akademią Wychowana Fizycznego im. Jerzego kukuczki w Katowicach.

 

Kontakt w sprawie konferencji: Dr Damian Kania, adres mailowy: d.kania@awf.katowice.pl

 

Celem konferencji jest propagowanie wiedzy i nowoczesnych rozwiązań technologicznych jakie niesie dzisiejsza rehabilitacja i medycyna wśród fizjoterapeutów, lekarzy i inżynierów biomedycznych, jak również umożliwienie dotarcia do różnych branż gospodarki, aby wspomóc współpracę z innymi dziedzinami nauk oraz przedsiębiorstwami.


Słowo od Profesorów:

„Ogólnopolska konferencja popularno-naukowa organizowana przy okazji Międzynarodowych Targów Rehabilitacji i Sprzętu Rehabilitacyjnego REHexpo, integrująca fizjoterapeutów, lekarzy i inżynierów, jest drugim spotkaniem przedstawicieli zawodów medycznych, na której podjęta zostanie dyskusja na temat potrzeb diagnostyczno-terapeutycznych i możliwości zastosowania rozwiązań technicznych proponowanych przez specjalistów w zakresie inżynierii biomedycznej.

Optymalizacja diagnostyki i poprawa skuteczności leczenia stanowią obecnie duże wyzwanie  stojące przed przedstawicielami – już uregulowanego – zawodu fizjoterapeuty. Pojawiają się liczne pytania dotyczące możliwości oceny oraz monitorowania jakości życia i zdrowia człowieka, nie tylko w warunkach gabinetu czy pracowni, ale również w życiu codziennym. Fizjoterapeuci i lekarze  wyrażają swoje oczekiwania i potrzeby, zaś zespoły inżynierów biomedycznych, próbują ukierunkować, opracować i wdrożyć takie rozwiązania, które stanowią istotny wkład wspomagający nowoczesne leczenie.

Podejmując takie wyzwanie, zapraszam wszystkich Państwa w imieniu Komitetów Naukowego i Organizacyjnego na Konferencję, licząc, że Państwa obecność i udział w dyskusji pozwoli na kreowanie i udoskonalanie nowoczesnych rozwiązań.”

   

 

 

prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki 

 

dr hab. Andrzej Myśliwiec, prof. AWF Katowice