Program Konferencji

 

10:00 – 10:15 Uroczyste rozpoczęcie Konferencji i Targów

Sesje naukowe
Sesja 1: Metody oceny i korekcji wad postawy
Moderatorzy: prof. dr hab. Andrzej W. Mitas, prof. Robert Michnik, dr Katarzyna Nowakowska-Lipiec, dr Karol Bibrowicz, dr Tomasz Szurmik

10:15-10:25 mgr Małgorzata Białach, dr Tomasz Szurmik, dr Karol Bibrowicz, mgr Jacek Barszcz: Wpływ nachylenia ciała w płaszczyźnie strzałkowej na czynność bioelektryczną mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha oraz mięśnia brzuchatego łydki.

10:25-10:35 dr Karol Bibrowicz, Dr Tomasz Szurmik, dr Katarzyna Nowakowska- Lipiec, prof. Robert Michnik, prof. Andrzej Mitas: Zastosowanie oryginalnego systemu do wspomagania specjalistycznej fizjoterapii D4S w korekcji wad postawy na tle innych metod.

10:35-10:45 dr Tomasz Szurmik, dr Karol Bibrowicz, dr Katarzyna Nowakowska- Lipiec, prof. Robert Michnik, prof. Andrzej Mitas: Metody terapii skolioz i techniczne funkcjonalności systemu diagnostyczno-terapeutycznego DISC4SPINE (D4S).

10:45-10:55 Dyskusja

10:55-11:10 PRZERWA KAWOWA

 

Sesja 2: Wykorzystanie metod obrazowania w fizjoterapii
Moderatorzy: prof. Paweł Linek, prof. Małgorzata Matyja, prof. Andrzej Myśliwiec, dr Iwona Doroniewicz

11:10-11:20 Natalia Grygierczyk: Echogeniczność tkanek w obrazowaniu ultrasonograficznym.

11:20-11:30 mgr Magdalena Rutka: Ocena zmian morfologicznych mięśnia po stronie porażonej na podstawie osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.

11:30-11-40 mgr Małgorzata Pałac: Możliwość wykorzystania ultrasonografii obrazowej do pośredniej oceny układu oddechowego.

11:40-11:50 mgr Katarzyna Kieszczyńska: Subiektywne i obiektywne metody oceny niemowląt w wieku od 0-6 mca życia.

11:50-12:00 mgr Alicja Affanasowicz, mgr inż. Daniel Ledwoń: Próba wyodrębnienia parametrów czasowo-przestrzennych spontanicznej aktywnościniemowląt w okresie ruchów fidgety na podstawie komputerowej analizy nagrań video.

12:00-12:10 mgr Dominika Latos, mgr inż. Daniel Ledwoń: Ocena zgodności pięciu niezależnych ekspertów w ocenie ruchów Writhing Movements u dzieci 2-3 dniowych.

12:10-12:20 prof. dr hab. Inż Marcin Grzegorzek: Wspomaganie terapii wg metody Vojty z wykorzystaniem algorytmów maszynowego uczenia.

12:20-12:30 dr hab. Tomasz Wolny, dr hab. Linek Paweł, mgr Liniewski Piotr, dr Michalak Katarzyna: Wykorzystanie ultrasonografii dopplerowskiej w weryfikacji tzw. “testów bezpieczeństwa”  kręgosłupa szyjnego wykorzystywanych w terapii manualnej.

12:30-12:40 lek. stom. Patrycja Zwolska, mgr Mariola Ciuraj, dr hab.  Anna Lipowicz, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, mgr Katarzyna Graja, dr hab. Andrzej Myśliwiec, prof. AWF Katowice: Fizjoterapeutyczne metody leczenia tyłozgryzu oraz badania pilotażowe postępu terapii-opis przypadku.

12:40-12:50 Dyskusja

12:50-13:15 PRZERWA OBIADOWA

 

Sesja 3: Fizjoprofilaktyka i fizjoterapia jako wsparcie aktywnego starzenia
Moderatorzy: Prof. dr hab. Andrzej Małecki, prof. Zbigniew Nowak, dr Damian Kania

13:15-13:25 dr Anna Witkowska, prof. Zbigniew Nowak: Wpływ treningu marszowego na zmianę tolerancji wysiłkowej kobiet po 55 roku życia.

13:25-13:35 dr n. med. Kamil Klupiński, lek. med. Jakub Krochmalski, lek. med. Marek Krochmalski: Standaryzacja postępowania rehabilitacyjnego po endoprotezoplastyce stawu kolanowego.

13:35-13:45 dr Daniela Liśkiewicz: RIDage -Centrum Badania i Wdrażania Strategii Wspierających Zdrowe Starzenie – projekt realizowany w AWF Katowice.

13:45-13:55 prof. Andrzej Knapik: Jak i dlaczego starzeć się pomyślnie – aktywny senior dla siebie, dla rodziny, dla społeczności.

13:55-14:05 Dyskusja

 

Sesja 4: Inżynieryjne wspomaganie fizjoterapii
Moderatorzy: prof. dr hab. Ewa Piętka, prof. Tomasz Wolny, dr Jan Juszczyk, dr Joanna Czajkowska

14:05-14:15 dr inż. Jan Juszczyk: Monitorowanie postępów leczenia na przykładzie monitorowania procesu gojenia.

14:15-14:25 mgr inż. Aleksandra Badura, mgr Aleksandra Masłowska: Czy fizjoterapia musi boleć? Projekt PainMonit.

14:25-14:35 dr inż. Szymon Sikorski: Zastosowanie technologii przyrostowych w medycynie.

14:35-14:45 dr hab. Grzegorz Sobota prof AWF, dr hab. Małgorzata Łukowicz prof. Uczelni, dr hab. Małgorzata Syczewska prof. Uczelni, dr Karina Nowak, dr Agnieszka Kowalik-Nitera: Ilościowa analiza chodu (parametry i wskaźniki) jako narzędzie wspomagające ocenę skuteczności usprawniania pacjentów po udarze. Badania przeprowadzone w Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Busku Zdroju. 

14:45-14:55 mgr Kamil Kierpiec: System siedzisk ortopedycznych dla dzieci i młodzieży z porażeniami i niedowładami trzy lub czterokończynowymi, dwukończynowymi jednostronnymi lub skrzyżowanymi. Prezentacja wyników prac badawczo-rozwojowych ułatwiających transport i mobilność  pacjenta.

14:55-15:05 Dyskusja

 

Sesja 5: Modulacja bólu i jej kliniczne znaczenie
Moderatorzy: prof. dr hab. inż Marcin Grzegorzek, prof. Paweł Linek, dr Wacław M. Adamczyk

15:05-15:15 dr Wacław M. Adamczyk: Pomiar bólu u ludzi.

15:15-15:25 mgr Jacek Skalski: Analgezja placebo i hiperalgezja nocebo jako przykład modulacji bólu.

15:25-15:35 mgr Jakub Nastaj: Hamowanie oboczne w nocycepcji.

15:35-15:45 mgr Aleksandra Budzisz: Boli i puchnie czy puchnie i boli? Protokół badania eksperymentalnego.

15:45-15:55 lic. Sylwia Swoboda: Eksperymentalne metody wywoływania bólu – przegląd technik.

15:55 Podsumowanie i zakończenie Konferencji