KONFERENCJA EXPO SILESIA

Ogólnopolska Konferencja Popularno – Naukowa

 „Symbioza fizjoterapeuty, lekarza i inżyniera szansą na rozwój naukowy.

 Fizjoterapia i aktywność zdrowotna”

 

Sosnowiec 23 października 2020


 

Organizator

Instytut Badawczo-Rozwojowy Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu

Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Expo Silesia Sp. z o.o.

 

Współorganizator

Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechnika Śląska w Gliwicach

 


 

Patronat Honorowy

Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii prof. dr hab. Jan Szczegielniak

Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii dr Rafał Trąbka

Rektor AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach prof. dr hab. Grzegorz Juras

Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej prof. dr hab. Zbigniew Paszenda

 


 

Komitet Naukowy

Przewodniczący

prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki

prof. dr hab. inż. Marek Gzik

dr hab. Paweł Linek, prof. AWF Katowice

 

Członkowie

prof. dr hab. Ewa Piętka, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Biomedycznej

prof. dr hab. Andrzej Mitas, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Biomedycznej

prof. dr.-ing. habil. Marcin Grzegorzek Universität zu Lübeck Institut für Medizinische Informatik

dr hab. Andrzej Knapik, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

dr hab. Paweł Kostka, prof. Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Biomedycznej

dr hab. Paweł Linek, prof. AWF Katowice, Instytut Badawczo-Rozwojowy Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu

dr hab. Anna Lipowicz, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytut Badawczo-Rozwojowy Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu AWF Katowice

dr hab. Małgorzata Matyja, prof. AWF Katowice, Instytut Badawczo-Rozwojowy Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu

dr hab. inż. Robert Michnik, prof. Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Inżynierii Biomedycznej

dr hab. Andrzej Myśliwiec, prof. AWF Katowice, Instytut Badawczo-Rozwojowy Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu

dr hab. Zbigniew Nowak, prof. AWF Katowice, Wydział Fizjoterapii

dr hab. Tomasz Wolny, prof. AWF Katowice, Instytut Badawczo-Rozwojowy Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu

dr Karol Bibrowicz

dr Joanna Czajkowska

dr Iwona Doroniewicz

dr Jan Juszczyk

dr Damian Kania

dr Roman Kostur

dr Katarzyna Nowakowska-Lipiec

dr inż. Szymon Sikorski

dr Tomasz Szurmik

dr Maria Bieńkowska

 


 

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

dr hab. Andrzej Myśliwiec, prof. AWF Katowice

 

Zastępca Przewodniczącego

mgr Małgorzata Krawiec

mgr Ewa Barska

 

Członkowie

dr Damian Kania

dr Iwona Doroniewicz

mgr inż. Patrycja Romaniszyn-Kania

mgr Grzegorz Mikołajowski

mgr Aleksandra Masłowska