Małgorzata Krawiec – Menedżer Projektu

tel.: +48 32 788 75 23
fax: +48 32 788 75 25
tel. kom.: +48 510 030 325

malgorzata.krawiec@exposilesia.pl

 


Dane spółki:

Expo Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000252032, NIP 9591726258; kapitał zakładowy w kwocie 1.227.000 PLN